pondělí 2. března 2015

Výstavba rodinného domu může proběhnout v klidu a pohodě

Jak už samotné téma tohoto článku napovídá, rádi bychom se s Vámi podělili o zkušenosti při komplexním řešení výstavby rodinného domu. Každá taková velká investice a akce znamená určité starosti a risk, že ne všechno, co si na počátku přejeme, se vždy povede. To je ovšem případ, kdy investor celé akce považuje věc za snadnou, bez potenciálních komplikací a s vědomím, že vše drží ve svých rukou.

V průběhu samotné realizace se posléze takový klient postupně dostává do reality a zjišťuje, že opak je pravdou.

Bohužel s tímto máme mnoho negativních zkušeností právě u klientů, kteří si na samotném počátku nedali poradit a nenechali řádně zpracovat projekt. Tito následně při realizaci čelili nečekaným změnám a s nimi spojenými výdaji.

Pokud k nám klient přistupuje z hlediska požadavku na projekt a výstavbu, vyslecheme si jej a v mnoha případech posléze nastává hodinový až dvouhodinový monolog našich odborníků, kdy se snažíme klientům vysvětlit, že způsob jak předcházet nečekaným výdajům, změnám dodavatele
a mnohým jiným nepříjemnostem začíná u perfektně připravené projektové dokumentace a to nejen do fáze podkladů pro stavební povolení, ale také do větších detailů technologií uvažovaných k výstavbě domu, energetické náročnosti a způsobu výstavby.

Vedle toho by si každý klient měl uvědomit, že není vždy optimální cesta hledat tu nejlevnější variantu projektového podkladu pro stavbu, protože tyto dokumenty nemusí obsahovat vše potřebné pro jednání o cenových nabídkách od stavebních dodavatelů. Také je zde nutné podotknout, že koupit si tzv. “šuplíkový projekt” a posléze postavit dům jinak než je v projektu uvedeno se mnohým klientům před dokončením stavby výrazně prodraží, protože před kolaudací objektu je třeba stavebnímu úřadu předložit dokumentaci skutečného provedení stavby, takže jde v podstatě o zkreslení stavebních konstrukcí domu znovu, pokud nebyl dodržen původní projekt použitý ke stavebnímu povolení.

Mnoho těchto souvislostí se bohužel klientům neříká a to jak u dodavatelů staveb, kteří tlačí na změny různých materiálů a postupů kvůli slevám na nákupech materiálů, tak i vesměs kvůli tomu, že je zde příležitost navýšení ceny v oblasti stavebního času. Vesměs se tyto informace klient nemá šanci sám dozvědět, pokud si sám nepročte stavební zákon a s tím související vyhlášky.

V této rovině se tudíž snažíme s klientem řešit kvalitu projektu s fakticky proveditelnými opatřeními, technologiemi, rozpočty na stavbu, až po případné doporučení stavebních firem, na které máme reference.


V oblasti výstavby rodinných domů tudíž razíme pravidlo, že štěstí přeje pouze dobře připraveným klientům a projektům.

Žádné komentáře:

Okomentovat