čtvrtek 12. března 2015

Kvalita nemovitosti a rozdíly v energetickém hodnocení.

Každý posudek PENB se skládá z několika posuzovaných technologií:
1 - obálka budovy, 2 - vytápění, 3 - chlazení, 4 - větrání, 5 - úprava vlhkosti, 6 - teplá voda, 7 - osvětlení.

Všechna tato kritéria jsou popsána v samostatném hodnocení budovy na druhé straně PENB, kde je každé příslušné technologii věnován příslušný hodnotící sloupec s vlastní škálou od A do G.

Také zde se o stavu nemovitosti dozvíme důležité informace, které mají vliv na její celkové hodnocení.

Příklad 1: Celkové hodnocení RD je v kategorii F (Velmi nehospodárná budova). Ovšem na druhé straně se z PENB dozvídáme, že obálka budovy je v kategorii D, technologie na vytápění je v kategorii G a ohřev teplé vody je v kategorii G.

Jak tedy vyhodnotíme tyto údaje? Samotná nemovitost není zcela jistě po energetické stránce na tom špatně, protože obálka je v kategorii D, ovšem tepelný zdroj je v G stejně tak jako ohřev teplé vody, což o nemovitosti vypovídá jednoznačnou informaci. Nemovitost jako celek potřebuje pouze vyměnit kotel za nový s lepší či vyšší účinností, a to je investice ve výši několika desítek tisíc korun. Po této výměně se však nemovitost posune v hodnocení z kategorie F na kategorii min. D, v případě osazení domu tepelným čerpadlem může být hodnocení i v kategorii C.

Navíc u tohoto případu můžeme klientovi sdělit, že na výměnu kotle může získat dotaci ve výši, kterou stanovuje dotační program Nová zelená úsporám. Takže i zde lze ještě cca 40–60 % nákladů na výměnu zdroje ušetřit.

Příklad 2: Celkové hodnocení RD je v kategorii D (Méně úsporná budova). Ovšem na druhé straně se z PENB dozvídáme, že obálka budovy je v kategorii D, technologie na vytápění je v kategorii B a ohřev teplé vody je v kategorii B.

Z těchto údajů lze jednoznačně vyhodnotit, že se jedná o nedostatečně zateplený dům, a obálka budovy deklarující D znamená, že není zcela zateplená nebo že nejsou vyměněná okna, zateplená střecha atd. V tomto ohledu však je nemovitost v částečně dobrém stavu a investice do zlepšení energetické náročnosti může být rovněž ve výši několika desítek tisíc na zlepšení celkového stavu. Zde je třeba vyhodnotit z protokolu průkazu, kde se posuzují jednotlivé konstrukce, kde vzniká největší tepelná ztráta objektu, a zde lze tuto konstrukci zateplit a získat tím další významnou úsporu pro celkové zlepšení energetické náročnosti budovy. U takovýchto opatření lze získat dotaci pouze v případě, že se rozdíl současného stavu ke stavu novému bude lišit ve 40 % energetické náročnosti budovy, což u objektů s hodnocením D nebude příliš reálné dosáhnout.PNEB dává vlastníkovi budovy jednoznačnou informaci, co je potřeba na budově vylepšit.

Příklad 3: Celkové hodnocení RD je v kategorii G (Velmi nehospodárná budova). Ovšem na druhé straně se z PENB dozvídáme, že obálka budovy je v kategorii G, technologie na vytápění je v kategorii G a ohřev teplé vody je v kategorii F.


Tento příklad nám o nemovitosti jasně sděluje, že pokud budova neprojde celkovou rekonstrukcí ve formě zateplení obálky budovy a výměnou tepelného zdroje, tak samotný provoz nemovitosti nebude pro jejího majitele nikdy atraktivní. V tomto případě lze na zateplení a výměnu tepelného zdroje získat dotace z programu Nová zelená úsporám ve výši 30–50 % z celkově uznatelných nákladů. Rekonstrukce tak může majiteli nemovitosti přinést zpět podporu ve výši 25–40 % celkově podstoupených investic do celkové rekonstrukce.

Jak je z uvedených příkladů patrné, PENB přináší o nemovitosti mnohé informace, které jsou pro budoucího majitele velmi užitečné. Vedle toho lze z jednotlivých příkladů posoudit stav nemovitosti kvůli správnému určení její prodejní ceny.

Na základě všech těchto údajů je nezbytně nutné, aby PENB byl zpracován objektivně a obsahoval všechny důležité informace o dané nemovitosti, které nám pomůžou při jejím správném ocenění, nabídce jejího prodeje a dalšímu postupu s ohledem na budoucí investice a případné dotace.

Žádné komentáře:

Okomentovat