čtvrtek 12. března 2015

Jaké důležité informace sledovat na PENB

Mnozí „uživatelé“ PENB (průkaz energetické náročnosti budovy)vnímají informace na tomto dokumentu jako zcela zbytečné, a co víc, mnozí doposud neví, jak s nimi správně naložit.

Proto vám předkládáme tento specificky zaměřený článek, který klientům a zprostředkovatelům v oblasti nemovitostí ukáže, jak PENB využít při prodeji a pořízení nemovitosti či její rekonstrukci.

Základním úskalím je, že z údajů PENB mnozí vnímají pouze energetické třídy, tady přesněji řečeno kategorie A až G. To je ovšem to nejhorší, co si z PENB můžeme odnést, protože tato informace je nedostačující a o samotné kvalitě nemovitosti nevypovídá nic konkrétního.

Při prvním seznámení s PENB bychom se měli zaměřit na první stranu barevného štítku, kde máme energetickou třídu vyjádřenou písmenkem a vedle toho šipku s uvedeným číslem. Tato hodnota nám vyjadřuje energetickou hodnotu kW/m2/rok, tj. potřebu energie na vytápění a provoz budovy vztaženo k 1m2 za celý rok.

energetický štítek

Zde se tedy setkáváme s první velice důležitou hodnotou, na kterou je třeba se zaměřit. Pokud totiž vezmeme tuto hodnotu a vynásobíme ji pořizovací cenou 1 kW/hod, dostaneme částku, kolik nás bude stát provoz tohoto 1 m2 za rok. A pokud tuto hodnotu vynásobíme hodnotou plochy obývaného objektu, dostáváme se k optimální ceně provozu za rok, tedy k nákladům na provoz, které lze očekávat, pokud objekt budeme užívat optimálně. U rodinných domů např. s vytápěním na 20 °C.

Vždy však neplatí, že objekt, který si bude klient kupovat, bude vytápět celý na uvažovanou teplotu 20 °C. Každý vlastník nemovitosti totiž může vytápět plochu k bydlení jinak, někdo na 18 °C a další na 22 °C atd. Vedle toho ale může nastat situace, že si klient pořizuje dům o dvou podlažích a již na samotném počátku počítá s tím, že dům bude obývat především v prvním podlaží a druhé nebude využívat téměř vůbec nebo jen při návštěvách. Z toho je tedy patrné, že pokud by například takový dům měl 200 m2 energeticky vztažné plochy a vlastník vytápěl a obýval cca polovinu, tak i uvažované energetické náklady lze přiblížit dle PENB 50% výdajům za předpokládané energetické náklady.

A právě proto je důležité umět si spočítat faktickou energetickou náročnost budoucího provozování nemovitosti jak pro kupujícího, tak i v případě přestavby či rekonstrukce domu.

Pro příklad uvedeme ještě jednoduchý vzorec výpočtu:
Plocha domu: EVP
PENB hodnota výpočtu: kW
Cena energií: Ce
Fakticky provozovaná plocha k obývání či provozu: Pp

Vzorec výpočtu:
Cena provozu celé budovy = EVP * kW * Ce.

Vzorec výpočtu:
Cena provozu části budovy = Pp * kW * Ce.

Pro kupujícího či majitele nemovitosti je vždy mnohem přesnější a zajímavější cena provozu vztažená ke konkrétní ploše objektu, kterou bude přímo obývat či provozovat, než celkový údaj, který může být zavádějící, pokud vlastník nemovitosti již dopředu ví, že nebude vytápět celý objekt.

Potřbujete poradit jak energeticky posoudit Váš záměr či stavbu pro rekonstrukci, její zakoupení či prodej? Obraťte se na nás na www.energeticky-prukaz.com

Žádné komentáře:

Okomentovat