pondělí 2. března 2015

Jak postupovat při nákupu pozemku k budoucí zástavbě

Nebude pro nikoho překvapením, když zde zmíníme, že nabídka pozemků v ČR se skládá v různých inzertních nabídkách od velmi stručných informací po středně zajímavé či vypovídající o kvalitě nabízeného pozemku. Ovšem z 96% je většina nabídek velmi podobná a co více je nedostatečná pro to, aby se rovnala informacím, které by budoucí vlastník o pozemku očekával či dokonce potřeboval.

Pro příklad Vám zde uvádíme zcela typický popis pozemku v nabídce na internetu:

„Nabízíme ideální jižní stavební pozemek v obci Smrčná, 10 minut od Jihlavy. V bezprostřední blízkosti pozemku jsou veškeré sítě. Obec nyní buduje čističku a kanalizaci. Jedná se o unikátní místo s výhledem na rybník a v blízkosti dětského hřiště. V obci mateřská škola, obchod a restaurace. V okolí obce je krásná příroda, cyklostezky a Černý rybník. Do Jihlavy jezdí ze Smrčné poměrně často autobusová doprava a staví na standardních zastávkách MHD.“

Pokud se u pozemku nachází takto obecné informace, bude zcela jistě velmi těžké k samotné nabídce pozemku přihlédnout, jelikož pozemek vyhledávaný jako stavební parcela je určen pro budoucí zástavbu především rodinných domů a zde podstatné informace tohoto charakteru zcela chybí.

Pozemek je tedy na první pohled velmi jednoduchý typ nemovitosti na pořízení, ovšem z pozice klienta, který uvažuje o koupi pozemku k výstavbě rodinného domu je zde mnoho otázek, které by v případě uvedené informace měl prodávajícímu položit, aby o pozemku získal podstatné informace.

Pro příklad Vám zde uvádíme informace, které je vždy zcela nezbytné o pozemku získat, jinak riskujete, že se Vám výstavba Vašeho domu velmi zkomplikuje:
 • Jaký typ zástavby umožňuje územní plán, do kterého pozemek spadá.
 • Jaké jsou zde regulace pro budoucí výstavbu rodinného domu.
 • Kolik procent plochy pozemku je povolená zastavěnost pozemku.
 • Jak vysoká stavba zde může být postavena.
 • Jsou-li zde další regulace typu - sklon střechy, barva krytiny, barva oken a další, je třeba o tom získat bližší informace.
 • Kde se nacházejí inženýrské sítě a jaké všechny sítě jsou k dispozici. (Zde je toto nejpalčivější otázka kolem pozemků jelikož mnoho informací se inzeruje zcela nepřesně a na zástavbu a samotné stavební povolení toto má velký vliv).
 • Jaká je přístupová cesta k pozemku.
 • Jaké je okolí pozemku z hlediska zástavby, přírodních prostranství či překážek.
 • Jaká je občanská vybavenost v nejbližším okolí pozemku.
 • Jak daleko se pozemek nachází od hlavní komunikace.
 • Jaké je okolí pozemku z hlediska ochranných pásem, povodňových pásem či přírodních rezervací.
 • Jaké je složení půdy do hloubky 1 m, či zda lze očekávat na pozemku spodní vody.
Pokud všechny tyto informace poskytne prodávající potenciálnímu zájemci o pozemek, jedná se kvalitně propagovaný pozemek, který lze bez jakýchkoliv dalších otázek zakoupit v návaznosti pro budoucí zástavbu pozemku s možností správného výběru projektu rodinného domu.

Vedle toho, pokud ale o nabízeném pozemku již nyní jsou dostupné informace, že inženýrské sítě nejsou vyvedeny s přípojkou na pozemku, je třeba být k nabídce pozemku více než obezřetný, jelikož to, že se sítě nacházejí na hranici pozemku či v blízkém okolí ještě neznamená, že nám provozovatel sítě umožní na tento pozemek sítě přivést, či zda zde budoucího vlastníka nečeká mnoho problémů s vyřizováním různých síťových překládek či navyšování kapacity například u přilehlých trafostanic.

Pokud si nevíte rady a připadá Vám tato problematika složitá, můžete se na naší společnost obrátit a zadat nám k vyhledání pozemek dle určitého rozsahu požadovaných parametrů.

Jistě správně vyhodnocujete, že Vám zde tyto informace nepíšeme jen náhodou proto, že bychom Vás chtěli poučovat, ale především proto, že se touto problematikou společně s výstavbou rodinných domů zabýváme a jelikož klientům velmi často vyřizujeme i veškerá stavební povolení, známe situace, kdy a kde se věci mohou velmi zkomplikovat a jak by bylo dobré těmto komplikacím již předcházet, pokud by se konkrétní situace řešila při samotném náběru pozemku a sdělení, jak a co bude třeba zajistit k bezproblémovému získání stavebního povolení.

Věříme, že tyto informace pro Vás budou přínosné a že budete mít i v těchto oblastech zájem s námi spolupracovat.

Žádné komentáře:

Okomentovat