čtvrtek 12. března 2015

Kvalita nemovitosti a rozdíly v energetickém hodnocení.

Každý posudek PENB se skládá z několika posuzovaných technologií:
1 - obálka budovy, 2 - vytápění, 3 - chlazení, 4 - větrání, 5 - úprava vlhkosti, 6 - teplá voda, 7 - osvětlení.

Všechna tato kritéria jsou popsána v samostatném hodnocení budovy na druhé straně PENB, kde je každé příslušné technologii věnován příslušný hodnotící sloupec s vlastní škálou od A do G.

Také zde se o stavu nemovitosti dozvíme důležité informace, které mají vliv na její celkové hodnocení.

Příklad 1: Celkové hodnocení RD je v kategorii F (Velmi nehospodárná budova). Ovšem na druhé straně se z PENB dozvídáme, že obálka budovy je v kategorii D, technologie na vytápění je v kategorii G a ohřev teplé vody je v kategorii G.

Jak tedy vyhodnotíme tyto údaje? Samotná nemovitost není zcela jistě po energetické stránce na tom špatně, protože obálka je v kategorii D, ovšem tepelný zdroj je v G stejně tak jako ohřev teplé vody, což o nemovitosti vypovídá jednoznačnou informaci. Nemovitost jako celek potřebuje pouze vyměnit kotel za nový s lepší či vyšší účinností, a to je investice ve výši několika desítek tisíc korun. Po této výměně se však nemovitost posune v hodnocení z kategorie F na kategorii min. D, v případě osazení domu tepelným čerpadlem může být hodnocení i v kategorii C.

Navíc u tohoto případu můžeme klientovi sdělit, že na výměnu kotle může získat dotaci ve výši, kterou stanovuje dotační program Nová zelená úsporám. Takže i zde lze ještě cca 40–60 % nákladů na výměnu zdroje ušetřit.

Příklad 2: Celkové hodnocení RD je v kategorii D (Méně úsporná budova). Ovšem na druhé straně se z PENB dozvídáme, že obálka budovy je v kategorii D, technologie na vytápění je v kategorii B a ohřev teplé vody je v kategorii B.

Z těchto údajů lze jednoznačně vyhodnotit, že se jedná o nedostatečně zateplený dům, a obálka budovy deklarující D znamená, že není zcela zateplená nebo že nejsou vyměněná okna, zateplená střecha atd. V tomto ohledu však je nemovitost v částečně dobrém stavu a investice do zlepšení energetické náročnosti může být rovněž ve výši několika desítek tisíc na zlepšení celkového stavu. Zde je třeba vyhodnotit z protokolu průkazu, kde se posuzují jednotlivé konstrukce, kde vzniká největší tepelná ztráta objektu, a zde lze tuto konstrukci zateplit a získat tím další významnou úsporu pro celkové zlepšení energetické náročnosti budovy. U takovýchto opatření lze získat dotaci pouze v případě, že se rozdíl současného stavu ke stavu novému bude lišit ve 40 % energetické náročnosti budovy, což u objektů s hodnocením D nebude příliš reálné dosáhnout.PNEB dává vlastníkovi budovy jednoznačnou informaci, co je potřeba na budově vylepšit.

Příklad 3: Celkové hodnocení RD je v kategorii G (Velmi nehospodárná budova). Ovšem na druhé straně se z PENB dozvídáme, že obálka budovy je v kategorii G, technologie na vytápění je v kategorii G a ohřev teplé vody je v kategorii F.


Tento příklad nám o nemovitosti jasně sděluje, že pokud budova neprojde celkovou rekonstrukcí ve formě zateplení obálky budovy a výměnou tepelného zdroje, tak samotný provoz nemovitosti nebude pro jejího majitele nikdy atraktivní. V tomto případě lze na zateplení a výměnu tepelného zdroje získat dotace z programu Nová zelená úsporám ve výši 30–50 % z celkově uznatelných nákladů. Rekonstrukce tak může majiteli nemovitosti přinést zpět podporu ve výši 25–40 % celkově podstoupených investic do celkové rekonstrukce.

Jak je z uvedených příkladů patrné, PENB přináší o nemovitosti mnohé informace, které jsou pro budoucího majitele velmi užitečné. Vedle toho lze z jednotlivých příkladů posoudit stav nemovitosti kvůli správnému určení její prodejní ceny.

Na základě všech těchto údajů je nezbytně nutné, aby PENB byl zpracován objektivně a obsahoval všechny důležité informace o dané nemovitosti, které nám pomůžou při jejím správném ocenění, nabídce jejího prodeje a dalšímu postupu s ohledem na budoucí investice a případné dotace.

Jaké důležité informace sledovat na PENB

Mnozí „uživatelé“ PENB (průkaz energetické náročnosti budovy)vnímají informace na tomto dokumentu jako zcela zbytečné, a co víc, mnozí doposud neví, jak s nimi správně naložit.

Proto vám předkládáme tento specificky zaměřený článek, který klientům a zprostředkovatelům v oblasti nemovitostí ukáže, jak PENB využít při prodeji a pořízení nemovitosti či její rekonstrukci.

Základním úskalím je, že z údajů PENB mnozí vnímají pouze energetické třídy, tady přesněji řečeno kategorie A až G. To je ovšem to nejhorší, co si z PENB můžeme odnést, protože tato informace je nedostačující a o samotné kvalitě nemovitosti nevypovídá nic konkrétního.

Při prvním seznámení s PENB bychom se měli zaměřit na první stranu barevného štítku, kde máme energetickou třídu vyjádřenou písmenkem a vedle toho šipku s uvedeným číslem. Tato hodnota nám vyjadřuje energetickou hodnotu kW/m2/rok, tj. potřebu energie na vytápění a provoz budovy vztaženo k 1m2 za celý rok.

energetický štítek

Zde se tedy setkáváme s první velice důležitou hodnotou, na kterou je třeba se zaměřit. Pokud totiž vezmeme tuto hodnotu a vynásobíme ji pořizovací cenou 1 kW/hod, dostaneme částku, kolik nás bude stát provoz tohoto 1 m2 za rok. A pokud tuto hodnotu vynásobíme hodnotou plochy obývaného objektu, dostáváme se k optimální ceně provozu za rok, tedy k nákladům na provoz, které lze očekávat, pokud objekt budeme užívat optimálně. U rodinných domů např. s vytápěním na 20 °C.

Vždy však neplatí, že objekt, který si bude klient kupovat, bude vytápět celý na uvažovanou teplotu 20 °C. Každý vlastník nemovitosti totiž může vytápět plochu k bydlení jinak, někdo na 18 °C a další na 22 °C atd. Vedle toho ale může nastat situace, že si klient pořizuje dům o dvou podlažích a již na samotném počátku počítá s tím, že dům bude obývat především v prvním podlaží a druhé nebude využívat téměř vůbec nebo jen při návštěvách. Z toho je tedy patrné, že pokud by například takový dům měl 200 m2 energeticky vztažné plochy a vlastník vytápěl a obýval cca polovinu, tak i uvažované energetické náklady lze přiblížit dle PENB 50% výdajům za předpokládané energetické náklady.

A právě proto je důležité umět si spočítat faktickou energetickou náročnost budoucího provozování nemovitosti jak pro kupujícího, tak i v případě přestavby či rekonstrukce domu.

Pro příklad uvedeme ještě jednoduchý vzorec výpočtu:
Plocha domu: EVP
PENB hodnota výpočtu: kW
Cena energií: Ce
Fakticky provozovaná plocha k obývání či provozu: Pp

Vzorec výpočtu:
Cena provozu celé budovy = EVP * kW * Ce.

Vzorec výpočtu:
Cena provozu části budovy = Pp * kW * Ce.

Pro kupujícího či majitele nemovitosti je vždy mnohem přesnější a zajímavější cena provozu vztažená ke konkrétní ploše objektu, kterou bude přímo obývat či provozovat, než celkový údaj, který může být zavádějící, pokud vlastník nemovitosti již dopředu ví, že nebude vytápět celý objekt.

Potřbujete poradit jak energeticky posoudit Váš záměr či stavbu pro rekonstrukci, její zakoupení či prodej? Obraťte se na nás na www.energeticky-prukaz.com

Investice do novostaveb developerská činnost

V poslední době se velmi často setkáváme s dotazy od menších, ale i větších developerských společností, jak přistupovat k problematice nízkoenergetických a pasivních domů.

Tento zájem však nevyplývá z toho, že by se tato problematika začínala stávat atraktivním tématem, ale z toho, že od roku 2018 se veškerá výstavba novostaveb zaměří na výstavbu v nízkoenergetickém standardu A, a od roku 2020 musí nové budovy splňovat požadavek na budovu s téměř nulovou spotřebou energií. To neznamená, že provoz nemovitostí nebude dosahovat nějaké energetické spotřeby, ale bude to spotřeba na úrovni dnes stavěných pasivních domů.

Tudíž samotná povinnost již uvedené výstavby se blíží mílovými kroky a mnozí developeři, kteří již v současné době uvažují o výstavbě domů na různých pozemcích a územních celcích, musí začít přemýšlet nad celou problematikou významně jiným způsobem.

To však pro úspěch celé akce nestačí, jelikož stavby, jejichž výstavba započne v roce 2016 a kolaudace bude v roce 2017, budou mít ve srovnání s pasivními a nízkoenergetickými domy významnou technologickou konkurenci. Proto je dnes z hlediska obchodního a marketingového plánu nezbytně nutné, aby se projekty s výstavbou a prodejem, které se mohou termínově dostat až k hranici roku 2018, začaly stavět poněkud jiným způsobem a s vyšší přidanou technologickou hodnotou.

V tomto ohledu je právě přístup k samotné technologii výstavby, kvalitě a energetické náročnosti budov třeba začít řešit již nyní při celkové přípravě projektů a zároveň si nalézt na tuto realizaci i vhodné partnery, kteří umí postavit nízkoenergetické domy bez dotace a pasivní domy s dotací ve výši 440 nebo 550 tisíc korun.

A právě v této oblasti se setkáváme čím dál častěji s developery, kteří si postupně uvědomují, že toto není možné opomíjet a že je třeba stavět již domy v energetické třídě A nebo pasivním standardu a využít to jako obchodní argument pro prodej nemovitostí a získání pozornosti kupujícího.

Kdo tuto věc podcení, může se ocitnout v situaci, že se klienti budou více zajímat o modernější stavby s nízkou spotřebou, a tyto stavby budou na realitním trhu v prodeji na prvním místě před všemi ostatními standardy, které se staví jako novostavby doposud.

Jestliže se tedy chystáte na stavbu domu či výstavbu řady různých rodinných domů jako developer, získejte na celou problematiku širší pohled a namiřte své investice tím strategicky správným směrem.
 
Jsme připraveni vám v celé řadě projektových činností až po samotnou realizaci poradit a podat pomocnou ruku, abyste mohli zhodnotit peníze svých budoucích investorů či klientů.

pondělí 2. března 2015

Jak postupovat při nákupu pozemku k budoucí zástavbě

Nebude pro nikoho překvapením, když zde zmíníme, že nabídka pozemků v ČR se skládá v různých inzertních nabídkách od velmi stručných informací po středně zajímavé či vypovídající o kvalitě nabízeného pozemku. Ovšem z 96% je většina nabídek velmi podobná a co více je nedostatečná pro to, aby se rovnala informacím, které by budoucí vlastník o pozemku očekával či dokonce potřeboval.

Pro příklad Vám zde uvádíme zcela typický popis pozemku v nabídce na internetu:

„Nabízíme ideální jižní stavební pozemek v obci Smrčná, 10 minut od Jihlavy. V bezprostřední blízkosti pozemku jsou veškeré sítě. Obec nyní buduje čističku a kanalizaci. Jedná se o unikátní místo s výhledem na rybník a v blízkosti dětského hřiště. V obci mateřská škola, obchod a restaurace. V okolí obce je krásná příroda, cyklostezky a Černý rybník. Do Jihlavy jezdí ze Smrčné poměrně často autobusová doprava a staví na standardních zastávkách MHD.“

Pokud se u pozemku nachází takto obecné informace, bude zcela jistě velmi těžké k samotné nabídce pozemku přihlédnout, jelikož pozemek vyhledávaný jako stavební parcela je určen pro budoucí zástavbu především rodinných domů a zde podstatné informace tohoto charakteru zcela chybí.

Pozemek je tedy na první pohled velmi jednoduchý typ nemovitosti na pořízení, ovšem z pozice klienta, který uvažuje o koupi pozemku k výstavbě rodinného domu je zde mnoho otázek, které by v případě uvedené informace měl prodávajícímu položit, aby o pozemku získal podstatné informace.

Pro příklad Vám zde uvádíme informace, které je vždy zcela nezbytné o pozemku získat, jinak riskujete, že se Vám výstavba Vašeho domu velmi zkomplikuje:
 • Jaký typ zástavby umožňuje územní plán, do kterého pozemek spadá.
 • Jaké jsou zde regulace pro budoucí výstavbu rodinného domu.
 • Kolik procent plochy pozemku je povolená zastavěnost pozemku.
 • Jak vysoká stavba zde může být postavena.
 • Jsou-li zde další regulace typu - sklon střechy, barva krytiny, barva oken a další, je třeba o tom získat bližší informace.
 • Kde se nacházejí inženýrské sítě a jaké všechny sítě jsou k dispozici. (Zde je toto nejpalčivější otázka kolem pozemků jelikož mnoho informací se inzeruje zcela nepřesně a na zástavbu a samotné stavební povolení toto má velký vliv).
 • Jaká je přístupová cesta k pozemku.
 • Jaké je okolí pozemku z hlediska zástavby, přírodních prostranství či překážek.
 • Jaká je občanská vybavenost v nejbližším okolí pozemku.
 • Jak daleko se pozemek nachází od hlavní komunikace.
 • Jaké je okolí pozemku z hlediska ochranných pásem, povodňových pásem či přírodních rezervací.
 • Jaké je složení půdy do hloubky 1 m, či zda lze očekávat na pozemku spodní vody.
Pokud všechny tyto informace poskytne prodávající potenciálnímu zájemci o pozemek, jedná se kvalitně propagovaný pozemek, který lze bez jakýchkoliv dalších otázek zakoupit v návaznosti pro budoucí zástavbu pozemku s možností správného výběru projektu rodinného domu.

Vedle toho, pokud ale o nabízeném pozemku již nyní jsou dostupné informace, že inženýrské sítě nejsou vyvedeny s přípojkou na pozemku, je třeba být k nabídce pozemku více než obezřetný, jelikož to, že se sítě nacházejí na hranici pozemku či v blízkém okolí ještě neznamená, že nám provozovatel sítě umožní na tento pozemek sítě přivést, či zda zde budoucího vlastníka nečeká mnoho problémů s vyřizováním různých síťových překládek či navyšování kapacity například u přilehlých trafostanic.

Pokud si nevíte rady a připadá Vám tato problematika složitá, můžete se na naší společnost obrátit a zadat nám k vyhledání pozemek dle určitého rozsahu požadovaných parametrů.

Jistě správně vyhodnocujete, že Vám zde tyto informace nepíšeme jen náhodou proto, že bychom Vás chtěli poučovat, ale především proto, že se touto problematikou společně s výstavbou rodinných domů zabýváme a jelikož klientům velmi často vyřizujeme i veškerá stavební povolení, známe situace, kdy a kde se věci mohou velmi zkomplikovat a jak by bylo dobré těmto komplikacím již předcházet, pokud by se konkrétní situace řešila při samotném náběru pozemku a sdělení, jak a co bude třeba zajistit k bezproblémovému získání stavebního povolení.

Věříme, že tyto informace pro Vás budou přínosné a že budete mít i v těchto oblastech zájem s námi spolupracovat.

Jak správně probíhá technický dozor investora (TDI)

Každá stavba, ať už se jedná o poměrně malou rekonstrukci bytového jádra, novostavbu rodinného domu nebo rekonstrukci komerčního nebo průmyslového objektu, je vždy živým procesem, do kterého dnes a denně vstupuje veliké množství ovlivňujících faktorů.

Na stavbách, bez ohledu na jejich velikost nebo složitost, dochází k situacím, kdy je třeba operativně, koordinovaně a týmově rozhodovat, a za toto převzít v rámci vlastní pozice odpovědnost. Na stavbě těmto činnostem čelí právě technický dozor investora, i když ne zcela sám, ale obvykle v týmové spolupráci s projektanty, stavební firmou a dalšími.

Lze říct, že průběh každé stavby je tak dobrý a bezproblémový, jak probíhá úvodní fáze její přípravy, zejména projekční a legislativní. Proto nabízíme našim klientům před samotným řešením výstavby či rekonstrukcí domu tzv. úvodní fázi, respektive fázi technické pomoci, konzultace a poradenství.
V tomto případě se jedná zejména o tyto činnosti:

Odborná stanoviska a vyjádření TDI k možným navrhovaným stavebně technickým řešením provedení stavby při zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace (projekt pro územní řízení a stavební povolení – DUR a DSP, případně dokumentace pro provedení stavby –  DPS), při sestavování výkazu výměr, technická pomoc a konzultace v rámci následného výběrového řízení na zhotovitele stavby.

Zde probíhá účinná spolupráce s naší divizí PROJECT ATELIER, kde jsou naši zkušení architekti a projektanti připraveni zpracovat kompletní projektovou dokumentaci. Samozřejmostí u rekonstrukcí je také provedení podrobné technické inspekce objektu a vyhodnocení jeho skutečného stavebně technického stavu.

Dále se jedná o možnost zajištění vlastního výběrového řízení na zhotovitele stavby spočívající v zaslání konkrétní poptávky a podkladů potenciálním uchazečům, zodpovězení jejich případných technických dotazů v rámci výběrového řízení.

Vyhodnocení podaných a obsahově srovnatelných nabídek uchazečů včetně doporučení TDI směrem k investorovi v rámci předem stanovených kritérií pro hodnocení nabídek.

Po výběru vhodného zhotovitele stavby, případně naplánování koordinace jednotlivých profesí a řemesel v případě, že stavbu neprovádí generální zhotovitel, následuje fáze realizace stavby v rozsahu činností TDI.

Jedná se především o následující:

 • Předání staveniště zhotoviteli, kontrola provádění prací v souladu se schválenou projektovou dokumentací, smlouvou o dílo mezi investorem a zhotovitelem stavby nebo jednotlivými řemesly, dodržování podmínek a souladu se stavebním zákonem, včetně dodržování obecných požadavků na výstavbu, platných ČSN EN a souvisejících vyhlášek, dodržování podmínek stanovených v rámci stavebního řízení dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí, sledování, kontrola a  vyhodnocování postupu provádění stavby v souladu se stavebním povolením.
 • Kontrola věcné a cenové správnosti soupisu provedených prací a ostatních podkladů pro fakturaci zhotovitele a kontrola plnění podmínek smlouvy o dílo.
 • Spolupráce s pracovníky zabezpečujícími autorský dozor, tedy projektanty jak architektonicko-stavební části, tak jednotlivými specialisty.
 • Kontrola a přejímání dílčích prací, zejména včetně kontrol následně zakrývaných konstrukcí.
 • Sledování předepsaných zkoušek a kvality prací.
 • Sledování a potvrzování předepsaných dokladů a stavebního deníku, zápisy ve stavebním deníku týkající se prováděných prohlídek a kontrol na stavbě.
 • Kontrola postupu prací v souladu s časovým plánem zhotovitele.
 • Průběžná kontrola dokladů a podkladů od zhotovitele stavby pro předání a převzetí stavby a její kolaudaci, kterými jsou například technické listy použitých materiálů, prohlášení o shodě, protokoly o provedených zkouškách, rozličné revizní zprávy a tak dále.
 • Osobní účast TDI při řízení o předání a převzetí dokončené stavby, případně následně při závěrečné kontrolní prohlídce ze strany stavebního úřadu, tedy kolaudaci stavby.
 • Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných v průběhu stavby nebo při předání stavby.
 • Kontrola vyklizení staveniště po dokončení prací.
 • TDI svolává a vede kontrolní dny stavby a pořizuje z nich zápisy, které rozesílá všem účastníkům výstavby.
 • Pořizuje také průběžnou fotodokumentaci z provádění stavby, její systematickou archivaci a následné předání investorovi v elektronické podobě buď na vhodném digitálním nosiči, nebo prostřednictvím předem dohodnutého uložiště.

Popisované činnosti jsou na větších stavbách typu developerský projekt bytových domů vykonávány na denní bázi v plném rozsahu pracovní doby, u charakterově menších staveb, například výstavby malého nebo středně velkého rodinného domu potom minimálně každý druhý den a vždy na výzvu zhotovitele stavby ke kontrole a převzetí následně zakrývaných konstrukcí.

Jako typický příklad bychom mohli uvést kontrolu betonářské výztuže a bednění před vlastní betonáží konstrukcí nebo také kontrolu rozvodů ležaté kanalizace a dalších inženýrských sítí pod základy objektu, a to včetně účasti při tlakových zkouškách či zkouškách těsnosti.

Tým našich technických dozorů jsou specialisté a technici, kteří se činnostem TDI věnují jako primární pracovní náplni, pro správné poskytování této služby jsou průběžně školeni, nezanedbatelným pozitivem je také fakt, že v rámci našeho týmu TDI není problém s případnou zastupitelností, například v době dovolené nebo při onemocnění. Významně tomu napomáhá, že v našem zaváděném a stále rozšiřovaném interním firemním systému a softwaru není problém získat základní informace o probíhajících zakázkách a vzájemně při časovém plánování se informovat a zastoupit.

Z naší strany jsou činnosti TDI vykonávány obvykle na základě podepsané Příkazní smlouvy s investorem a vždy jsou vykonávány na straně a v zájmu investora.

Na první pohled se může zdát celé toto řešení velmi složité. Chcete-li však s jistotou dojít k cíli, který spočívá v kvalitně realizované stavbě či rekonstrukci, je třeba mít za sebou odborníky, kteří se nedají „opít rohlíkem“ a postaví se vždy na Vaší stranu, či stranu Vašeho klienta se všemi uvedenými důsledky, kdy výsledkem práce je kvalitně odvedená práce, bezvadně postavený dům a ochráněné investice klienta.

V případě jakýchkoliv dotazů či konzultací se na nás neváhejte kdykoliv obrátit. Naše služby jsou Vám dostupné po celé ČR.

Peníze v investicích a dotacích

Každý vlastník nemovitosti dříve či později přemýšlí o tom, zda své investice, které případně hodlá vložit do rekonstrukce nebo, novostavby domu k bydlení či podnikání, budou vhodně a účelně vynaložené finance. Zde je však možnost nad těmito úvahami přistoupit k řešení, které je známé jako DOTACE.

Při představě, že si dnes kupujeme nemovitost pro budoucí bydlení a případně chceme nemovitost uvést do stavu, který koresponduje s naší představou o komfortu bydlení, je někdy třeba přistoupit k různým dispozičním úpravám objektu, ale v té souvislosti třeba objekt i zateplit, vyměnit kotel za novou technologii, atd.

Proč, ale podstupovat své investice bez toho, že by se určitá poměrná část nemohla vrátit formou dotace? Je to vždy jen věcí dostatku informací a odpovědnosti zpracovatele, který tyto dotace pro klienty umí zajistit.

Vedle toho je zde i druhý aspekt investování a tou je koncepčnost celého řešení. To ovšem znamená, že investor si dobře umí uvědomit, že i přípravná část, (tedy projekt, stavební povolení, rozpočet) a další související práce stojí čas a peníze, které patří do balíku nákladů, které mohou být za rozumnou cenu, pokud ovšem většinu přípravných prací realizuje pro klienta dodavatel, který umí všechny
potřebné práce zpracovat a dát do patřičných souvislostí s plánovanou investiční náročností celé akce. Nikdo z nás si totiž nepřeje nic víc, než aby plánovaná investice byla opravdu účelnou investicí a ne noční můrou s obavami, zda se finance v průběhu realizace významně nenavýší.

V celé řadě těchto činností naše společnost realizuje tyto služby v oblasti projektů rekonstrukcí, projektů pro novostavby a to vše v souvislosti s investičními nároky klientů včetně administrace žádostí o stavební povolení a dotační podporu. Byla by škoda, kdyby i Vaši klienti těchto služeb nemohli využít, pokud již při samotném prodeji nemovitosti víte, či tušíte, jaké další záměry má klient, který nemovitost kupuje.

Výstavba rodinného domu může proběhnout v klidu a pohodě

Jak už samotné téma tohoto článku napovídá, rádi bychom se s Vámi podělili o zkušenosti při komplexním řešení výstavby rodinného domu. Každá taková velká investice a akce znamená určité starosti a risk, že ne všechno, co si na počátku přejeme, se vždy povede. To je ovšem případ, kdy investor celé akce považuje věc za snadnou, bez potenciálních komplikací a s vědomím, že vše drží ve svých rukou.

V průběhu samotné realizace se posléze takový klient postupně dostává do reality a zjišťuje, že opak je pravdou.

Bohužel s tímto máme mnoho negativních zkušeností právě u klientů, kteří si na samotném počátku nedali poradit a nenechali řádně zpracovat projekt. Tito následně při realizaci čelili nečekaným změnám a s nimi spojenými výdaji.

Pokud k nám klient přistupuje z hlediska požadavku na projekt a výstavbu, vyslecheme si jej a v mnoha případech posléze nastává hodinový až dvouhodinový monolog našich odborníků, kdy se snažíme klientům vysvětlit, že způsob jak předcházet nečekaným výdajům, změnám dodavatele
a mnohým jiným nepříjemnostem začíná u perfektně připravené projektové dokumentace a to nejen do fáze podkladů pro stavební povolení, ale také do větších detailů technologií uvažovaných k výstavbě domu, energetické náročnosti a způsobu výstavby.

Vedle toho by si každý klient měl uvědomit, že není vždy optimální cesta hledat tu nejlevnější variantu projektového podkladu pro stavbu, protože tyto dokumenty nemusí obsahovat vše potřebné pro jednání o cenových nabídkách od stavebních dodavatelů. Také je zde nutné podotknout, že koupit si tzv. “šuplíkový projekt” a posléze postavit dům jinak než je v projektu uvedeno se mnohým klientům před dokončením stavby výrazně prodraží, protože před kolaudací objektu je třeba stavebnímu úřadu předložit dokumentaci skutečného provedení stavby, takže jde v podstatě o zkreslení stavebních konstrukcí domu znovu, pokud nebyl dodržen původní projekt použitý ke stavebnímu povolení.

Mnoho těchto souvislostí se bohužel klientům neříká a to jak u dodavatelů staveb, kteří tlačí na změny různých materiálů a postupů kvůli slevám na nákupech materiálů, tak i vesměs kvůli tomu, že je zde příležitost navýšení ceny v oblasti stavebního času. Vesměs se tyto informace klient nemá šanci sám dozvědět, pokud si sám nepročte stavební zákon a s tím související vyhlášky.

V této rovině se tudíž snažíme s klientem řešit kvalitu projektu s fakticky proveditelnými opatřeními, technologiemi, rozpočty na stavbu, až po případné doporučení stavebních firem, na které máme reference.


V oblasti výstavby rodinných domů tudíž razíme pravidlo, že štěstí přeje pouze dobře připraveným klientům a projektům.