úterý 14. dubna 2015

Výstavba domu do 3 mil. představení projektu


Bydlení ve vlastním domě je vysněným přáním většiny z nás, kteří si zakládají na vlastním pohodlí, klidu a soukromí. Jak ale získat dům nebo jej postavit za rozumné peníze? Rozhodnuli jsme se, že vám zde představíme jeden z našich projektů rodinných domů, který lze pořídit do 3 milionů korun. Nepočítáme do toho cenu pozemku, která může být také významnou položkou celého rozpočtu, ale o tom případně až v jiném článku.
Vybrali jsme typový rodinný dům JUTA 138, který se dispozičně jeví jako středně velký dům s vlastní garáží, dvěma obytnými podlažími a terasou nad garáží. Tento dům má zastavěnou plochu 112 m2 a vnitřní podlahovou plochu 158 m2. Objekt je zastřešen klasickou sedlovou střechou s betonovou či pálenou taškou. Celá dispozice domu nabízí 5 + kk, kde bez problémů může bydlet rodina se dvěma dětmi.
Projekt rodinného domu JUTA 138
 
Doposud jsme však neřekli to nejpodstatnější. Tento dům lze postavit na klíč, a to včetně DPH za cenu 2,5 mil. v kategorii C nebo do 3 mil. v kategorii A energetické náročnosti budovy.
Zdá se vám to nereálné? Rádi vás seznámíme s konstrukčním provedením celého objektu.
 
Objekt stojí na základové desce bez dalšího podsklepení. Nosné a příčkové konstrukce tvoří velmi kvalitní systém SANDWIX od společnosti KM BETA. Tento systém umožňuje stavět dům s vysokou kvalitou akustiky, akumulačních vlastností, a především suchou cestou, tedy lepením bloků speciálním lepidlem. Každý blok je nasazen na perodrážku, čímž je zajištěna absolutní přesnost výstavby bez dalších časových prostojů a nákladů na konečné povrchové řešení omítkovou směsí jak v interiéru, tak i na fasádě. Toto je první moment velké časové úspory, kdy první nadzemní podlaží postaví kdokoliv za několik dnů.
 
Další významnou vlastností tohoto materiálu je vysoká nosnost a zátěž na cm2. Zde je možné stavět dům na nosných částech konstrukcí již při síle 240 mm, tedy s velkou úsporou dispozičních prostor, a přesto s velkou statickou únosností. Při samotné tvorbě stropní konstrukce, věnci a dalších technologických postupech tak ušetříme spoustu času i při založení stropních konstrukcí a zajištění svázaní nosných zdí v prvním nadzemním podlaží.
Projekt rodinného domu JUTA 138
 
Následná výstavba druhého nadzemního podlaží je sestavena z rovných a šikmých konstrukcí, které tvoří zastřešení objektu. Zde máme absolutní jistotu, že nosnost střechy se opírá o staticky silné podloží prvního nadzemního podlaží a že výstavba střechy bude jednodušší, než kdyby se musela střecha speciálně kotvit či řešit její nosnost.
 
Střešní krytinu řešíme betonovou taškou opět od značky KM BETA. A zde dochází také k významné úspoře všech finančních prostředků, a to proto, že pokud si investor zakoupí celý stavební systém od dodavatele, který na hrubou stavbu je schopen dodat všechny stavební materiály, odrazí se to v celkové ceně pořízení všech materiálů včetně jeho přepravy na místo stavby.
 
Vnitřní rozvody na sanitu, plyn, elektro, topení či odpad jsou řešeny opět velmi elegantně. Vápenopískové bloky SANDWIX umožňují přesné frézování, řezání, vrtání do materiálů, a tak lze veškeré rozvody založit během několika dnů společně s jejich začištěním. Samotné rozvedení TZB je úsporné na čas a samotné provedení. Na závěr všechny interiérové konstrukce opatříme pouze stěrkou, perlinkou a dokončujícím povrchem s finálním začištěním. Odpadá nám mokrá cesta omítání konstrukcí.
 
Vnější fasáda se zateplí polystyrenem GRAYWALL EPS 70 o síle 10-15 cm dle požadované energetické náročnosti budovy s velmi přesným lepením desek na konstrukce domu a jejich rychlým kotvením. I zde dochází k velké časové úspoře, a tím i úspoře finanční.
 
Okna vybíráme podle toho, na jakou světovou stranu mají být osazena. Není totiž pravda, že vždy ta nejtěsnější či nejlepší okna s nejnižší prostupností jsou zároveň také ta nejlepší. Na severní stranu osazujeme okna s nízkou tepelnou propustností. Na jih a na západ používáme okna se standardní propustností, jelikož zajišťujeme pro dům možný solární příjem od slunce. I na těchto položkách lze významně ušetřit peníze.
 
V konečném provedení se zabýváme technologiemi na vytápění, teplou vodu a systém vytápění. Zde vycházíme z teplené ztráty objektu a na toto přesně dimenzujeme otopný systém, spotřebu teplé vody pro konkrétní počet osob včetně systému dimenzování topení pro jednotlivé části budovy. V řadě případů si investoři předimenzují otopné soustavy, a tak nejen že utratí mnoho peněz za nesmyslně drahé systémy pro topení, ale ještě tyto systémy provozují v energetickém hospodaření tak, že systém nepracuje efektivně, startuje a vypíná své denní režimy 50x až 70x za 24 hod, což významně prodražuje energie na každý start. Vedle toho lze připravit teplou vodu pro myčku nádobí, pračku a další zařízení v domě, které předpokládají spotřebu teplé vody, kterou nám systém umí připravit, aniž by v domě byla ohřívána teplá voda elektrickou energií.
 
Samotná efektivita a správné nastavení systému vytápění v domě má velké dopady na celkovou hospodárnost budovy a její komfort.
 
Závěrem si tedy zopakujme, kde lze uspořit finanční prostředky na výstavbě domu. Je to nepodsklepený dům, nosná konstrukce s rychlou výstavbou a veškerými dokončovacími pracemi, snadné a rychlé osazení domu veškerým TZB domu, rychlé a přesné řešení zateplení včetně následného nadimenzování tepelné soustavy a pořízení optimálních technologií.
 
V praxi bychom vám ukázali, jak může vypadat položkový rozpočet takového domu oproti jiným stavebním systémům a postupům, na které jsou zvyklé mnohé stavební firmy na českém trhu. V rámci našeho stavebního technologického postupu si troufáme říci, že oproti jiným nabídkám ušetříme asi 350–500 tisíc korun na výstavbě, která bude i po jejím užívání majiteli přinášet velkou energetickou úsporu a kvalitu bydlení, aniž by se musel obávat skrytých vad nebo tepelných mostů.
 
V celé řadě výstaveb je tento systém ověřen desítkami realizací a je jednou z nejlevnějších a nejpřesnějších metod zvolených pro novostavby domů.
 
V případě, že se vy sami chystáte stavět nový dům, jsme připraveni vám zajistit veškeré stavební i představební činnosti na klíč se smluvní garancí, že to, co spočítáme na papíře a v projektu, bude podle toho i postaveno.

Stavební povolení - zkušenosti a praxe

V tomto článku se vám pokusíme přiblížit, jak vypadá v praxi vyřízení stavebního povolení. Samotný proces se řídí podle stavebního zákona 183/2006 Sb., a vyhláškou 499/2006 o dokumentaci staveb, kde se jednoznačně hovoří, jaké podklady a v jakém stavu stavební úřad požaduje přeložení podkladů pro zahájení stavební povolení či ohlášky. V praxi však ne všude fungují věci podle zákona, a navíc je zde velká neznalost samotné problematiky na straně úředníků, které stavební povolení vydávají.
Samotný stav je tak někdy poněkud významně jiný, než jak předepisuje zákon. Velmi často se setkáváme s tím, že úředníci vyžadují dokumentaci a dodatky k různým posudkům, které přímo s problematikou stavebního povolení úplně nesouvisejí, a vzhledem k tomu, že jsou někteří v této problematice málo odborně zdatní, jsou schopni od investorů požadovat doklady a posudky, na které nemají podle zákona nárok.
Pro samotného investora, který se v problematice nevyzná, toto mnohdy znamená, že se celý proces získání povolení může protáhnout až o několik měsíců. A to proto, že stavební odbory mají z interních směrnic nařízeno, že ke každému doloženému dokumentu či procesu se mají vyjádřit až ve lhůtě 30 dnů, ale bohužel až na samotném konci lhůty 30 dnů, tedy na konci této lhůty. Pokud je tedy dokumentace ke stavebnímu povolení zpracována, aniž by byl prozkoumán stav územního rozhodnutí a dalších vyžadovaných dokumentů z dotčených úřadů a institucí, může se ze stavebního řízení stát běh na dlouhou trať. A tím máme na mysli třeba i dobu šesti měsíců a více. Vycházíme ze zkušeností, které nám sdělují zákazníci, kteří si koupili od nějakého dodavatele typový projekt bez dalších návazných dokumentů, s tím, že zahájí stavební řízení co nejdříve, a pak se nestačili divit, co po nich úředníci dále žádají za podklady, případně za další vyjádření.
Uvedeme jeden názorný příklad, u kterého si možná řeknete, že je to ojedinělá záležitost, avšak opak je pravda.
 
Zhruba před rokem jsme zajistili pro našeho zákazníka stavební povolení na rekonstrukci rodinného domu. Proces povolení trval cca 4 měsíce, a to i přes to, že úřad obdržel od nás vše podle zákona a vyhlášky. Po vydání stavebního povolení nám ale úřad dodatečně zamítl připojení dešťové vody do kanalizace, a to z důvodu, že v kanalizaci na to není dostatečná kapacita. Co ale s vodou? Na pozemku je podloží složeno z tvrdých jílů a vytvořit zde vsakovací jímku bylo zcela nereálné, protože k samotnému vsakování by ve výsledku nikdy nedošlo. Tak jsme zahájili další komunikaci s úřady a bylo nám řečeno, že pokud chceme připojit dům na kanalizaci, je třeba si naše tvrzení obhájit a doložit vyjádřením geologického průzkumu, že jímka zde nemůže být.
 
Avšak i poté, co jsme toto vyjádření doložili, bylo nám sděleno, že úřad nemůže v samotné věci rozhodnout dříve, než učiníme dalších cca 50 písemných žádostí o vyjádření ze strany institucí, které musí povolit připojení do kanalizace a tvorbu přípojky nad rámec běžné odpadní vody. Celá akce se prodloužila o dalších asi 5 měsíců a investora, který nepředpokládal žádné komplikace, toto celé řízení přišlo na dalších cca 25 000 Kč.
 
Z tohoto příkladu jasně vyplývá, že získání stavebního povolení na výstavbu domu není ještě úplná výhra, dokud nedojde k jeho dokončení a kolaudaci či rekolaudaci.
 
V této na první pohled jasné problematice může investorům vzniknout mnoho problémů jen kvůli tomu, že se pustí do nějaké výstavby či rekonstrukce, a přitom nemají přesné informace a neznají místní poměry, které celou věc velmi mohou zkomplikovat z hlediska časového i finančního. Jedním z nejčastěji podceňovaných opatření je znalost pozemku, územního plánu, ochranných pásem, geologické podloží či spodní vody a inženýrských sítí.
 
Tyto situace již známe z praxe, a tak součástí našeho představebního servisu pro klienty je vždy průzkum všech dotčených problematik, aby nedošlo k nepředpokládaným ztrátám času a neočekávanému navýšení investic. Opět zde platí, že perfektní příprava projektu a souvisejících věcí znamená úsporu času i financí. I proto je třeba zohledňovat tyto činnosti v rámci naší projektové přípravy v různých typech rodinných domů či rekonstrukcí, které připravujeme v naší divizi PROJECT ATELIER.

Rozpočet stavby z pohledu TDI


V tomto článku vám přinášíme praktické informace a zkušenosti týkající se rozpočtu stavby z pohledu technického dozoru investora (TDI).
Naše každodenní praxe ukazuje, že tato oblast a nedílná součást výstavby má svoje specifika a měla by mít určitá pravidla, při jejichž aplikaci a dodržování lze klientovi účinně kontrolovat a řídit financování stavebního projektu. Protože, jak se občas říká, o peníze jde až v první řadě.

Jak by to tedy mělo probíhat?
Základem pro zpracování korektního rozpočtu, tedy finančního vyjádření plánovaných veškerých nákladů nutných k realizaci stavby, je bezesporu pečlivě vypracovaná, s investorem projednaná a odsouhlasená dokumentace pro provedení stavby (DPS). Podle takové dokumentace lze potom kvalifikovanému a zkušenému rozpočtáři zadat zpracování výkazu výměr, tedy přesné specifikace množství všech materiálů, prací, činností, dodávek a montáží nezbytných pro realizaci stavebního díla.

Jedná se nepochybně o základní kámen k tomu, aby investor mohl v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby získat porovnatelné nabídky bez „vlastní invence“ stavební firmy. Asi není třeba na tomto místě zdůrazňovat, že kvalitně zpracovaný výkaz výměr, zkontrolovaný pro klienta technickým dozorem v rámci přípravné fáze stavby, významně eliminuje případná následná nedorozumění s oslovenými zhotoviteli v rámci tendru, ale zejména omezuje prostor pro zhotovitele stavby pro jeho neoprávněné další finanční nároky, s výjimkou množiny takzvaných více nebo méně prací z rozhodnutí investora.
Máme tedy kvalitní výkaz výměr a z něho informace, co a v jakém množství budeme na stavbu potřebovat. Ale kolik to všechno vlastně investora bude stát?

Přeskočme nyní fázi výběrového řízení na zhotovitele stavby a přenesme se do situace, kdy má investor, podporovaný technickou pomocí a konzultacemi ze strany TDI, předvybraného konkrétního zhotovitele. Jím předložený nabídkový rozpočet stavby je nutné podrobit pečlivé kontrole, kterou se ověřuje každá jednotlivá položka v její jednotkové ceně a na základě odbornosti a zkušeností TDI se vyhodnocuje oproti cenám obvyklým na stavebním trhu v místě a čase stavby. Taková kontrola má svoje opodstatnění, protože umožňuje optimalizovat cenu stavby, aniž by utrpěla její kvalita a požadovaný standard. Její součástí je samozřejmě také kontrola matematická, protože i takové chyby se vyskytují.
Běžně se setkáváme s tím, že některé jednotkové ceny jsou, možná i záměrně, nadhodnocené nebo také naopak. Například položky vedlejších rozpočtových nákladů (VRN) bývají předmětem širší diskuze mezi investorem, TDI a potenciálním zhotovitelem. Mimo jiné se také v této části rozpočtů otevírá možnost pro optimalizaci v zařízení staveniště, mimostaveništní dopravy a celého konceptu plánu a organizace výstavby, použití stavebních technologií a strojů, zařízení apod. Proto doporučujeme klientům, aby vyhodnocení rozpočtu přenechali profesionálům v oboru, kteří mají zkušenosti a příslušné softwarové vybavení k tomu, aby posoudili reálnost předkládané nabídky, upozornili investora na úskalí rozpočtu a připravili podklady pro jednání se zhotovitelem v dalším kole výběrového řízení.
 
Zkontrolovaný, projednaný a finálně odsouhlasený rozpočet potom při vlastní realizaci stavby umožní TDI provádět průběžnou kontrolu jeho čerpání podle skutečně provedených prací a tím ochránit investora před zbytečně nebo neúměrně vynaloženými penězi.

Platí tato základní rovnice. Kvalitní projekt + kvalitní výkaz výměr = reálná cena pro kvalitní stavbu.
Chcete-li mít jistotu, že budete chtít investovat do výstavby či rekonstrukce podle svých představ, obraťte se kdykoliv na naše profesionální spolupracovníky, kteří vám v oblasti přípravy stavby a TDI pomohou eliminovat veškerá rizika spojená s vašimi záměry.

čtvrtek 12. března 2015

Kvalita nemovitosti a rozdíly v energetickém hodnocení.

Každý posudek PENB se skládá z několika posuzovaných technologií:
1 - obálka budovy, 2 - vytápění, 3 - chlazení, 4 - větrání, 5 - úprava vlhkosti, 6 - teplá voda, 7 - osvětlení.

Všechna tato kritéria jsou popsána v samostatném hodnocení budovy na druhé straně PENB, kde je každé příslušné technologii věnován příslušný hodnotící sloupec s vlastní škálou od A do G.

Také zde se o stavu nemovitosti dozvíme důležité informace, které mají vliv na její celkové hodnocení.

Příklad 1: Celkové hodnocení RD je v kategorii F (Velmi nehospodárná budova). Ovšem na druhé straně se z PENB dozvídáme, že obálka budovy je v kategorii D, technologie na vytápění je v kategorii G a ohřev teplé vody je v kategorii G.

Jak tedy vyhodnotíme tyto údaje? Samotná nemovitost není zcela jistě po energetické stránce na tom špatně, protože obálka je v kategorii D, ovšem tepelný zdroj je v G stejně tak jako ohřev teplé vody, což o nemovitosti vypovídá jednoznačnou informaci. Nemovitost jako celek potřebuje pouze vyměnit kotel za nový s lepší či vyšší účinností, a to je investice ve výši několika desítek tisíc korun. Po této výměně se však nemovitost posune v hodnocení z kategorie F na kategorii min. D, v případě osazení domu tepelným čerpadlem může být hodnocení i v kategorii C.

Navíc u tohoto případu můžeme klientovi sdělit, že na výměnu kotle může získat dotaci ve výši, kterou stanovuje dotační program Nová zelená úsporám. Takže i zde lze ještě cca 40–60 % nákladů na výměnu zdroje ušetřit.

Příklad 2: Celkové hodnocení RD je v kategorii D (Méně úsporná budova). Ovšem na druhé straně se z PENB dozvídáme, že obálka budovy je v kategorii D, technologie na vytápění je v kategorii B a ohřev teplé vody je v kategorii B.

Z těchto údajů lze jednoznačně vyhodnotit, že se jedná o nedostatečně zateplený dům, a obálka budovy deklarující D znamená, že není zcela zateplená nebo že nejsou vyměněná okna, zateplená střecha atd. V tomto ohledu však je nemovitost v částečně dobrém stavu a investice do zlepšení energetické náročnosti může být rovněž ve výši několika desítek tisíc na zlepšení celkového stavu. Zde je třeba vyhodnotit z protokolu průkazu, kde se posuzují jednotlivé konstrukce, kde vzniká největší tepelná ztráta objektu, a zde lze tuto konstrukci zateplit a získat tím další významnou úsporu pro celkové zlepšení energetické náročnosti budovy. U takovýchto opatření lze získat dotaci pouze v případě, že se rozdíl současného stavu ke stavu novému bude lišit ve 40 % energetické náročnosti budovy, což u objektů s hodnocením D nebude příliš reálné dosáhnout.PNEB dává vlastníkovi budovy jednoznačnou informaci, co je potřeba na budově vylepšit.

Příklad 3: Celkové hodnocení RD je v kategorii G (Velmi nehospodárná budova). Ovšem na druhé straně se z PENB dozvídáme, že obálka budovy je v kategorii G, technologie na vytápění je v kategorii G a ohřev teplé vody je v kategorii F.


Tento příklad nám o nemovitosti jasně sděluje, že pokud budova neprojde celkovou rekonstrukcí ve formě zateplení obálky budovy a výměnou tepelného zdroje, tak samotný provoz nemovitosti nebude pro jejího majitele nikdy atraktivní. V tomto případě lze na zateplení a výměnu tepelného zdroje získat dotace z programu Nová zelená úsporám ve výši 30–50 % z celkově uznatelných nákladů. Rekonstrukce tak může majiteli nemovitosti přinést zpět podporu ve výši 25–40 % celkově podstoupených investic do celkové rekonstrukce.

Jak je z uvedených příkladů patrné, PENB přináší o nemovitosti mnohé informace, které jsou pro budoucího majitele velmi užitečné. Vedle toho lze z jednotlivých příkladů posoudit stav nemovitosti kvůli správnému určení její prodejní ceny.

Na základě všech těchto údajů je nezbytně nutné, aby PENB byl zpracován objektivně a obsahoval všechny důležité informace o dané nemovitosti, které nám pomůžou při jejím správném ocenění, nabídce jejího prodeje a dalšímu postupu s ohledem na budoucí investice a případné dotace.

Jaké důležité informace sledovat na PENB

Mnozí „uživatelé“ PENB (průkaz energetické náročnosti budovy)vnímají informace na tomto dokumentu jako zcela zbytečné, a co víc, mnozí doposud neví, jak s nimi správně naložit.

Proto vám předkládáme tento specificky zaměřený článek, který klientům a zprostředkovatelům v oblasti nemovitostí ukáže, jak PENB využít při prodeji a pořízení nemovitosti či její rekonstrukci.

Základním úskalím je, že z údajů PENB mnozí vnímají pouze energetické třídy, tady přesněji řečeno kategorie A až G. To je ovšem to nejhorší, co si z PENB můžeme odnést, protože tato informace je nedostačující a o samotné kvalitě nemovitosti nevypovídá nic konkrétního.

Při prvním seznámení s PENB bychom se měli zaměřit na první stranu barevného štítku, kde máme energetickou třídu vyjádřenou písmenkem a vedle toho šipku s uvedeným číslem. Tato hodnota nám vyjadřuje energetickou hodnotu kW/m2/rok, tj. potřebu energie na vytápění a provoz budovy vztaženo k 1m2 za celý rok.

energetický štítek

Zde se tedy setkáváme s první velice důležitou hodnotou, na kterou je třeba se zaměřit. Pokud totiž vezmeme tuto hodnotu a vynásobíme ji pořizovací cenou 1 kW/hod, dostaneme částku, kolik nás bude stát provoz tohoto 1 m2 za rok. A pokud tuto hodnotu vynásobíme hodnotou plochy obývaného objektu, dostáváme se k optimální ceně provozu za rok, tedy k nákladům na provoz, které lze očekávat, pokud objekt budeme užívat optimálně. U rodinných domů např. s vytápěním na 20 °C.

Vždy však neplatí, že objekt, který si bude klient kupovat, bude vytápět celý na uvažovanou teplotu 20 °C. Každý vlastník nemovitosti totiž může vytápět plochu k bydlení jinak, někdo na 18 °C a další na 22 °C atd. Vedle toho ale může nastat situace, že si klient pořizuje dům o dvou podlažích a již na samotném počátku počítá s tím, že dům bude obývat především v prvním podlaží a druhé nebude využívat téměř vůbec nebo jen při návštěvách. Z toho je tedy patrné, že pokud by například takový dům měl 200 m2 energeticky vztažné plochy a vlastník vytápěl a obýval cca polovinu, tak i uvažované energetické náklady lze přiblížit dle PENB 50% výdajům za předpokládané energetické náklady.

A právě proto je důležité umět si spočítat faktickou energetickou náročnost budoucího provozování nemovitosti jak pro kupujícího, tak i v případě přestavby či rekonstrukce domu.

Pro příklad uvedeme ještě jednoduchý vzorec výpočtu:
Plocha domu: EVP
PENB hodnota výpočtu: kW
Cena energií: Ce
Fakticky provozovaná plocha k obývání či provozu: Pp

Vzorec výpočtu:
Cena provozu celé budovy = EVP * kW * Ce.

Vzorec výpočtu:
Cena provozu části budovy = Pp * kW * Ce.

Pro kupujícího či majitele nemovitosti je vždy mnohem přesnější a zajímavější cena provozu vztažená ke konkrétní ploše objektu, kterou bude přímo obývat či provozovat, než celkový údaj, který může být zavádějící, pokud vlastník nemovitosti již dopředu ví, že nebude vytápět celý objekt.

Potřbujete poradit jak energeticky posoudit Váš záměr či stavbu pro rekonstrukci, její zakoupení či prodej? Obraťte se na nás na www.energeticky-prukaz.com

Investice do novostaveb developerská činnost

V poslední době se velmi často setkáváme s dotazy od menších, ale i větších developerských společností, jak přistupovat k problematice nízkoenergetických a pasivních domů.

Tento zájem však nevyplývá z toho, že by se tato problematika začínala stávat atraktivním tématem, ale z toho, že od roku 2018 se veškerá výstavba novostaveb zaměří na výstavbu v nízkoenergetickém standardu A, a od roku 2020 musí nové budovy splňovat požadavek na budovu s téměř nulovou spotřebou energií. To neznamená, že provoz nemovitostí nebude dosahovat nějaké energetické spotřeby, ale bude to spotřeba na úrovni dnes stavěných pasivních domů.

Tudíž samotná povinnost již uvedené výstavby se blíží mílovými kroky a mnozí developeři, kteří již v současné době uvažují o výstavbě domů na různých pozemcích a územních celcích, musí začít přemýšlet nad celou problematikou významně jiným způsobem.

To však pro úspěch celé akce nestačí, jelikož stavby, jejichž výstavba započne v roce 2016 a kolaudace bude v roce 2017, budou mít ve srovnání s pasivními a nízkoenergetickými domy významnou technologickou konkurenci. Proto je dnes z hlediska obchodního a marketingového plánu nezbytně nutné, aby se projekty s výstavbou a prodejem, které se mohou termínově dostat až k hranici roku 2018, začaly stavět poněkud jiným způsobem a s vyšší přidanou technologickou hodnotou.

V tomto ohledu je právě přístup k samotné technologii výstavby, kvalitě a energetické náročnosti budov třeba začít řešit již nyní při celkové přípravě projektů a zároveň si nalézt na tuto realizaci i vhodné partnery, kteří umí postavit nízkoenergetické domy bez dotace a pasivní domy s dotací ve výši 440 nebo 550 tisíc korun.

A právě v této oblasti se setkáváme čím dál častěji s developery, kteří si postupně uvědomují, že toto není možné opomíjet a že je třeba stavět již domy v energetické třídě A nebo pasivním standardu a využít to jako obchodní argument pro prodej nemovitostí a získání pozornosti kupujícího.

Kdo tuto věc podcení, může se ocitnout v situaci, že se klienti budou více zajímat o modernější stavby s nízkou spotřebou, a tyto stavby budou na realitním trhu v prodeji na prvním místě před všemi ostatními standardy, které se staví jako novostavby doposud.

Jestliže se tedy chystáte na stavbu domu či výstavbu řady různých rodinných domů jako developer, získejte na celou problematiku širší pohled a namiřte své investice tím strategicky správným směrem.
 
Jsme připraveni vám v celé řadě projektových činností až po samotnou realizaci poradit a podat pomocnou ruku, abyste mohli zhodnotit peníze svých budoucích investorů či klientů.

pondělí 2. března 2015

Jak postupovat při nákupu pozemku k budoucí zástavbě

Nebude pro nikoho překvapením, když zde zmíníme, že nabídka pozemků v ČR se skládá v různých inzertních nabídkách od velmi stručných informací po středně zajímavé či vypovídající o kvalitě nabízeného pozemku. Ovšem z 96% je většina nabídek velmi podobná a co více je nedostatečná pro to, aby se rovnala informacím, které by budoucí vlastník o pozemku očekával či dokonce potřeboval.

Pro příklad Vám zde uvádíme zcela typický popis pozemku v nabídce na internetu:

„Nabízíme ideální jižní stavební pozemek v obci Smrčná, 10 minut od Jihlavy. V bezprostřední blízkosti pozemku jsou veškeré sítě. Obec nyní buduje čističku a kanalizaci. Jedná se o unikátní místo s výhledem na rybník a v blízkosti dětského hřiště. V obci mateřská škola, obchod a restaurace. V okolí obce je krásná příroda, cyklostezky a Černý rybník. Do Jihlavy jezdí ze Smrčné poměrně často autobusová doprava a staví na standardních zastávkách MHD.“

Pokud se u pozemku nachází takto obecné informace, bude zcela jistě velmi těžké k samotné nabídce pozemku přihlédnout, jelikož pozemek vyhledávaný jako stavební parcela je určen pro budoucí zástavbu především rodinných domů a zde podstatné informace tohoto charakteru zcela chybí.

Pozemek je tedy na první pohled velmi jednoduchý typ nemovitosti na pořízení, ovšem z pozice klienta, který uvažuje o koupi pozemku k výstavbě rodinného domu je zde mnoho otázek, které by v případě uvedené informace měl prodávajícímu položit, aby o pozemku získal podstatné informace.

Pro příklad Vám zde uvádíme informace, které je vždy zcela nezbytné o pozemku získat, jinak riskujete, že se Vám výstavba Vašeho domu velmi zkomplikuje:
 • Jaký typ zástavby umožňuje územní plán, do kterého pozemek spadá.
 • Jaké jsou zde regulace pro budoucí výstavbu rodinného domu.
 • Kolik procent plochy pozemku je povolená zastavěnost pozemku.
 • Jak vysoká stavba zde může být postavena.
 • Jsou-li zde další regulace typu - sklon střechy, barva krytiny, barva oken a další, je třeba o tom získat bližší informace.
 • Kde se nacházejí inženýrské sítě a jaké všechny sítě jsou k dispozici. (Zde je toto nejpalčivější otázka kolem pozemků jelikož mnoho informací se inzeruje zcela nepřesně a na zástavbu a samotné stavební povolení toto má velký vliv).
 • Jaká je přístupová cesta k pozemku.
 • Jaké je okolí pozemku z hlediska zástavby, přírodních prostranství či překážek.
 • Jaká je občanská vybavenost v nejbližším okolí pozemku.
 • Jak daleko se pozemek nachází od hlavní komunikace.
 • Jaké je okolí pozemku z hlediska ochranných pásem, povodňových pásem či přírodních rezervací.
 • Jaké je složení půdy do hloubky 1 m, či zda lze očekávat na pozemku spodní vody.
Pokud všechny tyto informace poskytne prodávající potenciálnímu zájemci o pozemek, jedná se kvalitně propagovaný pozemek, který lze bez jakýchkoliv dalších otázek zakoupit v návaznosti pro budoucí zástavbu pozemku s možností správného výběru projektu rodinného domu.

Vedle toho, pokud ale o nabízeném pozemku již nyní jsou dostupné informace, že inženýrské sítě nejsou vyvedeny s přípojkou na pozemku, je třeba být k nabídce pozemku více než obezřetný, jelikož to, že se sítě nacházejí na hranici pozemku či v blízkém okolí ještě neznamená, že nám provozovatel sítě umožní na tento pozemek sítě přivést, či zda zde budoucího vlastníka nečeká mnoho problémů s vyřizováním různých síťových překládek či navyšování kapacity například u přilehlých trafostanic.

Pokud si nevíte rady a připadá Vám tato problematika složitá, můžete se na naší společnost obrátit a zadat nám k vyhledání pozemek dle určitého rozsahu požadovaných parametrů.

Jistě správně vyhodnocujete, že Vám zde tyto informace nepíšeme jen náhodou proto, že bychom Vás chtěli poučovat, ale především proto, že se touto problematikou společně s výstavbou rodinných domů zabýváme a jelikož klientům velmi často vyřizujeme i veškerá stavební povolení, známe situace, kdy a kde se věci mohou velmi zkomplikovat a jak by bylo dobré těmto komplikacím již předcházet, pokud by se konkrétní situace řešila při samotném náběru pozemku a sdělení, jak a co bude třeba zajistit k bezproblémovému získání stavebního povolení.

Věříme, že tyto informace pro Vás budou přínosné a že budete mít i v těchto oblastech zájem s námi spolupracovat.

Jak správně probíhá technický dozor investora (TDI)

Každá stavba, ať už se jedná o poměrně malou rekonstrukci bytového jádra, novostavbu rodinného domu nebo rekonstrukci komerčního nebo průmyslového objektu, je vždy živým procesem, do kterého dnes a denně vstupuje veliké množství ovlivňujících faktorů.

Na stavbách, bez ohledu na jejich velikost nebo složitost, dochází k situacím, kdy je třeba operativně, koordinovaně a týmově rozhodovat, a za toto převzít v rámci vlastní pozice odpovědnost. Na stavbě těmto činnostem čelí právě technický dozor investora, i když ne zcela sám, ale obvykle v týmové spolupráci s projektanty, stavební firmou a dalšími.

Lze říct, že průběh každé stavby je tak dobrý a bezproblémový, jak probíhá úvodní fáze její přípravy, zejména projekční a legislativní. Proto nabízíme našim klientům před samotným řešením výstavby či rekonstrukcí domu tzv. úvodní fázi, respektive fázi technické pomoci, konzultace a poradenství.
V tomto případě se jedná zejména o tyto činnosti:

Odborná stanoviska a vyjádření TDI k možným navrhovaným stavebně technickým řešením provedení stavby při zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace (projekt pro územní řízení a stavební povolení – DUR a DSP, případně dokumentace pro provedení stavby –  DPS), při sestavování výkazu výměr, technická pomoc a konzultace v rámci následného výběrového řízení na zhotovitele stavby.

Zde probíhá účinná spolupráce s naší divizí PROJECT ATELIER, kde jsou naši zkušení architekti a projektanti připraveni zpracovat kompletní projektovou dokumentaci. Samozřejmostí u rekonstrukcí je také provedení podrobné technické inspekce objektu a vyhodnocení jeho skutečného stavebně technického stavu.

Dále se jedná o možnost zajištění vlastního výběrového řízení na zhotovitele stavby spočívající v zaslání konkrétní poptávky a podkladů potenciálním uchazečům, zodpovězení jejich případných technických dotazů v rámci výběrového řízení.

Vyhodnocení podaných a obsahově srovnatelných nabídek uchazečů včetně doporučení TDI směrem k investorovi v rámci předem stanovených kritérií pro hodnocení nabídek.

Po výběru vhodného zhotovitele stavby, případně naplánování koordinace jednotlivých profesí a řemesel v případě, že stavbu neprovádí generální zhotovitel, následuje fáze realizace stavby v rozsahu činností TDI.

Jedná se především o následující:

 • Předání staveniště zhotoviteli, kontrola provádění prací v souladu se schválenou projektovou dokumentací, smlouvou o dílo mezi investorem a zhotovitelem stavby nebo jednotlivými řemesly, dodržování podmínek a souladu se stavebním zákonem, včetně dodržování obecných požadavků na výstavbu, platných ČSN EN a souvisejících vyhlášek, dodržování podmínek stanovených v rámci stavebního řízení dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí, sledování, kontrola a  vyhodnocování postupu provádění stavby v souladu se stavebním povolením.
 • Kontrola věcné a cenové správnosti soupisu provedených prací a ostatních podkladů pro fakturaci zhotovitele a kontrola plnění podmínek smlouvy o dílo.
 • Spolupráce s pracovníky zabezpečujícími autorský dozor, tedy projektanty jak architektonicko-stavební části, tak jednotlivými specialisty.
 • Kontrola a přejímání dílčích prací, zejména včetně kontrol následně zakrývaných konstrukcí.
 • Sledování předepsaných zkoušek a kvality prací.
 • Sledování a potvrzování předepsaných dokladů a stavebního deníku, zápisy ve stavebním deníku týkající se prováděných prohlídek a kontrol na stavbě.
 • Kontrola postupu prací v souladu s časovým plánem zhotovitele.
 • Průběžná kontrola dokladů a podkladů od zhotovitele stavby pro předání a převzetí stavby a její kolaudaci, kterými jsou například technické listy použitých materiálů, prohlášení o shodě, protokoly o provedených zkouškách, rozličné revizní zprávy a tak dále.
 • Osobní účast TDI při řízení o předání a převzetí dokončené stavby, případně následně při závěrečné kontrolní prohlídce ze strany stavebního úřadu, tedy kolaudaci stavby.
 • Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných v průběhu stavby nebo při předání stavby.
 • Kontrola vyklizení staveniště po dokončení prací.
 • TDI svolává a vede kontrolní dny stavby a pořizuje z nich zápisy, které rozesílá všem účastníkům výstavby.
 • Pořizuje také průběžnou fotodokumentaci z provádění stavby, její systematickou archivaci a následné předání investorovi v elektronické podobě buď na vhodném digitálním nosiči, nebo prostřednictvím předem dohodnutého uložiště.

Popisované činnosti jsou na větších stavbách typu developerský projekt bytových domů vykonávány na denní bázi v plném rozsahu pracovní doby, u charakterově menších staveb, například výstavby malého nebo středně velkého rodinného domu potom minimálně každý druhý den a vždy na výzvu zhotovitele stavby ke kontrole a převzetí následně zakrývaných konstrukcí.

Jako typický příklad bychom mohli uvést kontrolu betonářské výztuže a bednění před vlastní betonáží konstrukcí nebo také kontrolu rozvodů ležaté kanalizace a dalších inženýrských sítí pod základy objektu, a to včetně účasti při tlakových zkouškách či zkouškách těsnosti.

Tým našich technických dozorů jsou specialisté a technici, kteří se činnostem TDI věnují jako primární pracovní náplni, pro správné poskytování této služby jsou průběžně školeni, nezanedbatelným pozitivem je také fakt, že v rámci našeho týmu TDI není problém s případnou zastupitelností, například v době dovolené nebo při onemocnění. Významně tomu napomáhá, že v našem zaváděném a stále rozšiřovaném interním firemním systému a softwaru není problém získat základní informace o probíhajících zakázkách a vzájemně při časovém plánování se informovat a zastoupit.

Z naší strany jsou činnosti TDI vykonávány obvykle na základě podepsané Příkazní smlouvy s investorem a vždy jsou vykonávány na straně a v zájmu investora.

Na první pohled se může zdát celé toto řešení velmi složité. Chcete-li však s jistotou dojít k cíli, který spočívá v kvalitně realizované stavbě či rekonstrukci, je třeba mít za sebou odborníky, kteří se nedají „opít rohlíkem“ a postaví se vždy na Vaší stranu, či stranu Vašeho klienta se všemi uvedenými důsledky, kdy výsledkem práce je kvalitně odvedená práce, bezvadně postavený dům a ochráněné investice klienta.

V případě jakýchkoliv dotazů či konzultací se na nás neváhejte kdykoliv obrátit. Naše služby jsou Vám dostupné po celé ČR.

Peníze v investicích a dotacích

Každý vlastník nemovitosti dříve či později přemýšlí o tom, zda své investice, které případně hodlá vložit do rekonstrukce nebo, novostavby domu k bydlení či podnikání, budou vhodně a účelně vynaložené finance. Zde je však možnost nad těmito úvahami přistoupit k řešení, které je známé jako DOTACE.

Při představě, že si dnes kupujeme nemovitost pro budoucí bydlení a případně chceme nemovitost uvést do stavu, který koresponduje s naší představou o komfortu bydlení, je někdy třeba přistoupit k různým dispozičním úpravám objektu, ale v té souvislosti třeba objekt i zateplit, vyměnit kotel za novou technologii, atd.

Proč, ale podstupovat své investice bez toho, že by se určitá poměrná část nemohla vrátit formou dotace? Je to vždy jen věcí dostatku informací a odpovědnosti zpracovatele, který tyto dotace pro klienty umí zajistit.

Vedle toho je zde i druhý aspekt investování a tou je koncepčnost celého řešení. To ovšem znamená, že investor si dobře umí uvědomit, že i přípravná část, (tedy projekt, stavební povolení, rozpočet) a další související práce stojí čas a peníze, které patří do balíku nákladů, které mohou být za rozumnou cenu, pokud ovšem většinu přípravných prací realizuje pro klienta dodavatel, který umí všechny
potřebné práce zpracovat a dát do patřičných souvislostí s plánovanou investiční náročností celé akce. Nikdo z nás si totiž nepřeje nic víc, než aby plánovaná investice byla opravdu účelnou investicí a ne noční můrou s obavami, zda se finance v průběhu realizace významně nenavýší.

V celé řadě těchto činností naše společnost realizuje tyto služby v oblasti projektů rekonstrukcí, projektů pro novostavby a to vše v souvislosti s investičními nároky klientů včetně administrace žádostí o stavební povolení a dotační podporu. Byla by škoda, kdyby i Vaši klienti těchto služeb nemohli využít, pokud již při samotném prodeji nemovitosti víte, či tušíte, jaké další záměry má klient, který nemovitost kupuje.

Výstavba rodinného domu může proběhnout v klidu a pohodě

Jak už samotné téma tohoto článku napovídá, rádi bychom se s Vámi podělili o zkušenosti při komplexním řešení výstavby rodinného domu. Každá taková velká investice a akce znamená určité starosti a risk, že ne všechno, co si na počátku přejeme, se vždy povede. To je ovšem případ, kdy investor celé akce považuje věc za snadnou, bez potenciálních komplikací a s vědomím, že vše drží ve svých rukou.

V průběhu samotné realizace se posléze takový klient postupně dostává do reality a zjišťuje, že opak je pravdou.

Bohužel s tímto máme mnoho negativních zkušeností právě u klientů, kteří si na samotném počátku nedali poradit a nenechali řádně zpracovat projekt. Tito následně při realizaci čelili nečekaným změnám a s nimi spojenými výdaji.

Pokud k nám klient přistupuje z hlediska požadavku na projekt a výstavbu, vyslecheme si jej a v mnoha případech posléze nastává hodinový až dvouhodinový monolog našich odborníků, kdy se snažíme klientům vysvětlit, že způsob jak předcházet nečekaným výdajům, změnám dodavatele
a mnohým jiným nepříjemnostem začíná u perfektně připravené projektové dokumentace a to nejen do fáze podkladů pro stavební povolení, ale také do větších detailů technologií uvažovaných k výstavbě domu, energetické náročnosti a způsobu výstavby.

Vedle toho by si každý klient měl uvědomit, že není vždy optimální cesta hledat tu nejlevnější variantu projektového podkladu pro stavbu, protože tyto dokumenty nemusí obsahovat vše potřebné pro jednání o cenových nabídkách od stavebních dodavatelů. Také je zde nutné podotknout, že koupit si tzv. “šuplíkový projekt” a posléze postavit dům jinak než je v projektu uvedeno se mnohým klientům před dokončením stavby výrazně prodraží, protože před kolaudací objektu je třeba stavebnímu úřadu předložit dokumentaci skutečného provedení stavby, takže jde v podstatě o zkreslení stavebních konstrukcí domu znovu, pokud nebyl dodržen původní projekt použitý ke stavebnímu povolení.

Mnoho těchto souvislostí se bohužel klientům neříká a to jak u dodavatelů staveb, kteří tlačí na změny různých materiálů a postupů kvůli slevám na nákupech materiálů, tak i vesměs kvůli tomu, že je zde příležitost navýšení ceny v oblasti stavebního času. Vesměs se tyto informace klient nemá šanci sám dozvědět, pokud si sám nepročte stavební zákon a s tím související vyhlášky.

V této rovině se tudíž snažíme s klientem řešit kvalitu projektu s fakticky proveditelnými opatřeními, technologiemi, rozpočty na stavbu, až po případné doporučení stavebních firem, na které máme reference.


V oblasti výstavby rodinných domů tudíž razíme pravidlo, že štěstí přeje pouze dobře připraveným klientům a projektům.